ŞAKA DEĞİL >>>   Damlama Boru 0,33 TL / mt (KDV Dahil) - Debi Ayarlı Damlatıcı 0,17 TL / ad. (KDV Dahil)

En Uygun Fiyatlara  Bir Tık Uzaktasınız.

Menü
İletişim
Ana Sayfa
Damlama Sulama Nedir ?
Damlama Sulama Nasıl Yapılır ?
Damla Sulama Sistemi Nelerden Oluşur ?
Boru Hesabı ve Planlama
Örnek Sulama Sistemi Şemaları
Damlama Sulama Ne Zaman Gereklidir ?
Damlama Sulama Sisteminin Faydaları
Damlama Sulama Sisteminin Dezavantajları
Diğer Faydalı Bilgiler
Damlama Sulama Projeleri
Damlama Sulama Destek ve Kredi
6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Gerekli Ekipman FİYATLARI

.

   

Damla Sulama Projesi Nedir Nasıl Yapılır ?

BİREYSEL DAMLA SULAMA SİSTEM PROJESİ KAPSAMI 

1.GİRİŞ

1.1. Proje alanı

Proje alanında parsel sınırlarını su kaynağının yerini ve yüksekliğini, eğim derecelerini ve yönlerini (mümkünse tesviye eğrili) gösteren 1/500-1/1000 ölçekli planlama haritası sağlanacaktır.

1.2. İklim Özellikleri

En yakın meteoroloji istasyonundan alınacak yükseklik enlem, boylam, ilkbahar son ve sonbahar ilk don tarihleri ile uzun yıllar ortalaması aylık yağış, sıcaklık, bağıl (nisbi) nem, rüzgar hızı, güneşleme süresi v.b. iklim elemanları verilecektir. 

1.3.Toprak Özellikleri

Proje alanında, ortalama her 20 da arazi için bir adet olmak üzere açılacak profillerden 0-30 cm., 30-60 cm., 60-90 cm. ve 30-120 cm. toprak derinliklerinden alınacak toprak örnekleri analiz ettirilerek bünye sınıfı tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, kullanılabilir su tutma kapasitesi, elektriksel iletkenlik vb. değerler sağlanacaktır. Ayrıca, infiltrasyon testleri sonucunda bulunan infiltrasyon hızı elde edilecektir.  

1.4. Bitki Özellikleri

Projeli koşulda sulanacak bitkiler, ekim ve hasat tarihleri, sıra aralıkları etkili kök derinlikleri verilecektir.  

1.5. Su Kaynağı

Yararlanılacak su kaynağı, cinsi, konumu,yüksekliği emniyetle alınacak suyun debisi, kuyu ise dinamik yüksekliği, sulama suyu analizlerine dayalı sulama suyu kalite sınıfı verilecektir. Pompa birimi gerekliliği ve yararlanılacak enerji cinsi (elektrik, motorin) belirtilecektir.  

1.6. Çiftçi istekleri

Çiftçinin sulamayı kaç günde tamamlayacağı, günde kaç saat sulama yapacağı, su kaynağı kapasitesi ile bağdaştırılarak verilecektir

2.SULAMA SUYU İHTİYACI

Sulanacak her bitki için aylık ortalama su tüketimleri, sulama zamanının planlanması amacıyla geliştirilen yöntemlerle (örneğin Penman-Monteith yönetimi) hesaplanacak, bitkilerin aylık ve mevsimlik toplam sulama suyu ihtiyaçları verilecektir.  

3.BİREYSEL SİSTEM PROJESİ

3.1.Ön Sistem Tertibi

Proje alanındaki her parselde lateral ve manifold boru hatlarının döşeneceği yönü gösteren ön sistem tertibi yapılacak, meyve ağaçları ve bağ sulanacaksa her parseldeki  ağaç ve omca sıra yönleri  planlama haritası üzerinde gösterilecektir.

3.2.Uygun Damlatıcı ve Lateral Tertibi

Proje alanında kullanılacak damlatıcı tipi,aralığı,işletme basıncı,debisi,debi-basınç ilişkisi, lateral tertip biçimi,lateral aralığı,ıslatılan alan oranı verilecektir.Meyve ağaçları, ağaç altı mikro yağmurlama yöntemi ile sulanacaksa, boşluk tipi ,işletme basıncı,debisi,ıslatma çapı verilecektir.

3.3.Ön Proje Faktörleri

Proje alanında sulanacak bitki birden fazla ise kritik bitkiye göre, her sulamada uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktarı, proje sulama aralığı, sulama süreci, işletme birimi sayısı ve sistem debisi verilecektir.Sistem tertibi planlama haritası üzerinde gösterilecektir.

3.4. Lateral Boru Çapı

Sistemde kullanılacak lateral boruların cinsi, işletme basıncı,çapı,su dağıtım özellikleri ve lateral giriş basıncı verilecektir.

3.5.Manifold Boru Çapı

Sistemde kullanılacak manifold boruların (yan ana boru) cinsi, işletme basıncı,çapı, su dağıtım özellikleri ve  ana boru hattında istenen basınç, manifold giriş basıncı verilecektir.

3.6.Ana Boru Çapı

Ana boru hattında kullanılacak boru cinsi, işletme basıncı, pompa birimi, ile ana boru hattı maliyetinin en az olduğu boru çapı, ana boru giriş(kontrol birimi çıkış) basıncı verilecektir.

3.7.Kontrol Birimi

Sulama suyunu süzmek, besin elementlerini suya karıştırmak, debi ve basıncı denetlemek için kontrol biriminde kullanılacak unsurlar,özellikleri, kapasiteleri ve yük kayıpları verilecektir.

3.8.Pompa Birimi

Gerekli sistem giriş basıncı pompa birimi ile sağlanacaksa pompa tipi, dönme hızı, monometrik yüksekliği ve debisi verilecektir.

4-PROJE METRAJI VE KEŞİF BEDELİ

Kontrol Birimi ile ana borudan manifolda ve laterallere geçiş elemanlarını ve özelliklerini gösteren döşeme planları hazırlanacaktır.Sistemde kurulacak tüm unsurları ve yapılacak işleri kapsayan proje metrajı ve proje keşif bedeli hazırlanacaktır.

5-TEKNİK ŞARTNAME

Proje dosyasında,sistemde kullanılacak tüm damlatıcı(ya da küçük yağmurlama başlığı), boru hatları, kontrol birimi unsurları, pompa birimi ve bağlantı elemanlarının özelliklerinin, standartlara uygunluğunun belirtildiği ve sistemin kurulmasının açıklandığı teknik şartname yer alacaktır. 

6-İŞLETME PLANI

Proje alanında yetiştirilecek her bitki için, farklı aylarda sulama aralığı, uygulanacak sulama suyu miktarı,sulama süresi,işletme birimlerine su verme sırasını kapsayan işletme planı verilecektir.

Debi Ayarlı Damlatıcı

0,17 TL (KDV DAHİL)

Fırat Damlama Boru

0,33 TL (KDV DAHİL)

Damlama TE (16mm)

0,21 TL (KDV DAHİL)

Damlama Vana (16mm)

0,92 TL (KDV DAHİL)

Damlama Körtapa (16mm)

0,11 TL (KDV DAHİL)

Damlama Nipel
 (16mm)

0,08 TL (KDV DAHİL)

     

Bu site  www.tabanfiyat.com  iştirakidir